Tankó János

Tankó János

Az érték megnevezése: Tankó János

 

Az érték rövid leírása: Tankó János Segesváron született 1846-ban, 1872-től haláláig a Pál utcai fiúkból ismert vörösingesek iskolájában, a VIII. kerületi főreáliskolában (ma Vörösmarty gimnázium) tanított magyart, németet, történelmet és földrajzot. Több iskolai történelemkönyvet írt.

Ő sürgette először a március 15-diki iskolai ünnepek meghonosítását, s mikor terve nem sikerült, kivitte a fiúkat péceli nyaralójába, s ott ünnepelte velük a szabadság évfordulóját” – írták halálakor a lapok. Ma már természetes, hogy az iskolákban megemlékeznek az 1848-49-es eseményekről, de az 1870-es években ez még nem volt teljesen kockázatmentes. A „halálosan negyvennyolcas” Tankó tanár úr a péceli közéletben is mély nyomokat hagyott.

Pécelen megszervezi a Függetlenségi és 48-as kört, 1892-ben átveszi a négy évvel korábban alakult péceli Közművelődési kör vezetését, de a Péczeli Szemere Fürdő részvénytársaság megalapítójának is egyik kezdeményezője.

Letöltés: az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)

Javasolt link: A 48-as Tankó tanár úr