Varga Mihály

Varga Mihály

Az érték megnevezése: Varga Mihály életműve, különös tekintettel Pécel története a régi időktől 1945-ig (Pécel, 2000) c. művére

 

Az érték rövid leírása: Varga Mihály könyve a szerző sok évtizedes helytörténeti gyűjtőmunkájának dokumentuma, voltaképpen forrásgyűjtemény Pécel történetének tanulmányozásához. Az eredeti forrásokat: okleveleket, jegyzőkönyveket, hírlapi cikkeket a kötet többnyire teljes terjedelemben, néhány esetben szemelvényesen közli. Külön értéket reprezentál a két utolsó fejezet, a IX.: Pécel és a magyar irodalom és a X.: Pécel babérleveles adattára, ez utóbbi néhány, Pécelen egykor élt író, költő, tudós rövid életrajzát tartalmazza.

Fáy Ferenc költőt és Varga Mihály helytörténészt életre szóló barátság kötötte össze. Bár nem tartoztak azonos korosztályhoz, Varga Mihály hét évvel volt idősebb, a régi Pécel társadalmi-kulturális élete számos lehetőséget adott találkozásukra, barátságuk megalapozására. A helyi öntevékeny közművelődési tevékenység és a kor nagyhatású ifjúsági mozgalma, a cserkészet kapcsolta őket össze. Barátságuk megmaradt akkor is, amikor Fáy Ferenc száműzetésbe kényszerült, ahogy a körülmények engedték, kapcsolatot tartottak, leveleztek, Varga Mihály gyűjtötte Fáy Ferenc itthon ritkán megjelenő verseit, a róla szóló híradásokat, kritikákat.

Függelék: Fáy Ferenc emlékezete. Születésének századik évfordulója alkalmából Varga Mihály gyűjteményéből Bagó István közreműködésével szerkesztette Heltai Miklós (pdf)

Letöltés: az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)

Javasolt link: –