Fáy Ferenc, költő

Fáy Ferenc, költő

Az érték megnevezése: Fáy Ferenc költészete, különös tekintettel a költő Pécelhez való kötődésére

 

Az érték rövid leírása: "Fáy Ferenc Pécel költője. Ahogyan Petőfi a Kiskunsághoz, Arany Nagyszalontához, Ady az Érmellékhez tartozónak vallotta magát mindig és mindenkor, úgy vallja magát pécelinek Fáy Ferenc..." Részlet a Fáy Ferenc Összegyűjtött versei c. kötet szerkesztőjének (Heltai Miklós) utószavából (második kiadás, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2015, 512.-513.p.)

Az érték szerepel a megyei értéktárban is.

Fáy Ferencet és Varga Mihály helytörténészt életre szóló barátság kötötte össze. Bár nem tartoztak azonos korosztályhoz, Varga Mihály hét évvel volt idősebb, a régi Pécel társadalmi-kulturális élete számos lehetőséget adott találkozásukra, barátságuk megalapozására. A helyi öntevékeny közművelődési tevékenység és a kor nagyhatású ifjúsági mozgalma, a cserkészet kapcsolta őket össze. Barátságuk megmaradt akkor is, amikor Fáy Ferenc száműzetésbe kényszerült, ahogy a körülmények engedték, kapcsolatot tartottak, leveleztek, Varga Mihály gyűjtötte Fáy Ferenc itthon ritkán megjelenő verseit, a róla szóló híradásokat, kritikákat.

Függelék: Fáy Ferenc emlékezete. Születésének századik évfordulója alkalmából Varga Mihály gyűjteményéből Bagó István közreműködésével szerkesztette Heltai Miklós (pdf)

Letöltés:

  • az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)
  • Fáy Ferenc és Varga Mihály közti levelezés értékbe vételéhez készült előterjesztés (pdf)
  • Fáy Ferenc és Varga Mihály eddig kiadatlan levelezése (pdf)

Javasolt link: –