Pécel történetével foglalkozó művek adattára

Pécel történetével foglalkozó művek adattára

Az érték megnevezése: Pécel történetével foglalkozó általános és helytörténeti művek adattára

 

Az érték rövid leírása: A helytörténet és általános történelmi adattár segítheti a további helytörténeti kutatásokat, idegenforgalmi kiadványok, ismertetők készítését ezért indokolt azokat az értéktárban rögzíteni (a művek részletes hivatkozását lásd a letölthető előterjesztésben:

 • Galgóczy Károly Péczel község leírása régi és újkori ismertetése a magyar nemzetnek az 1896-dik ezredéves ünnepe alkalmából
 • A vármegyék országos címtársa PEST-PILIS-SOLT-KISKUN vármegye általános ismertetője és címtára, ötödik kötet
 • Magyar városok és vármegyék monográfiája, Rákospalota és Rákosvidék
 • Zsindely Endre: A péceli Ráday-kastély
 • A péceli Ráday kastély története, Műemlékek Állami Gondnokság
 • Horváth Lajos: Pécel - útikönyv (Varga Mihály hagyatékának felhasználásával összeállította Horváth Lajos)
 • Koós Judith: Ráday Gedeon könyv- és műgyűjteménye a XVIII. században
 • Varga Mihály: Pécel története
 • Juhász Jenőné: A péceli iskolák története
 • Berecz Ágnes – Lángi József: Aranyidők a péceli Ráday-kastélyban
 • Tóth Máté Miklós: A szabadság nótáriusa. Regény Ráday Pál életéről,
 • Juhász József: Átkelő Pécelen
 • Juhász József: Pécel város kis monográfiája
 • A péceli kiskastélyos világ
 • Dr. Péczely Péter: Pecheli – Péczeli – Péczely család története

 

Függelék: Oklevéltár Pécel régebbi történetéhez (készítette Szűcs Barbara) - pdf

Letöltés: az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)

Javasolt link: –