Pécel történetével foglalkozó művek adattára

Pécel történetével foglalkozó művek adattára

Az érték megnevezése: Pécel történetével foglalkozó általános és helytörténeti művek adattára

 

Az érték rövid leírása: A helytörténet és általános történelmi adattár segítheti a további helytörténeti kutatásokat, idegenforgalmi kiadványok, ismertetők készítését ezért indokolt azokat az értéktárban rögzíteni (a művek részletes hivatkozását lásd a letölthető előterjesztésben:

 • Galgóczy Károly Péczel község leírása régi és újkori ismertetése a magyar nemzetnek az 1896-dik ezredéves ünnepe alkalmából (pdf)
 • A vármegyék országos címtársa PEST-PILIS-SOLT-KISKUN vármegye általános ismertetője és címtára, ötödik kötet
 • Magyar városok és vármegyék monográfiája, Rákospalota és Rákosvidék
 • Zsindely Endre: A péceli Ráday-kastély
 • A péceli Ráday kastély története, Műemlékek Állami Gondnokság
 • Horváth Lajos: Pécel - útikönyv (Varga Mihály hagyatékának felhasználásával összeállította Horváth Lajos)
 • Koós Judith: Ráday Gedeon könyv- és műgyűjteménye a XVIII. században
 • Varga Mihály: Pécel története
 • Juhász Jenőné: A péceli iskolák története
 • Berecz Ágnes – Lángi József: Aranyidők a péceli Ráday-kastélyban
 • Tóth Máté Miklós: A szabadság nótáriusa. Regény Ráday Pál életéről,
 • Juhász József: Átkelő Pécelen
 • Juhász József: Pécel város kis monográfiája
 • A péceli kiskastélyos világ
 • Dr. Péczely Péter: Pecheli – Péczeli – Péczely család története (pdf)
 • Perényi-Bakó Andrea: A péceli India nyaralótelep építészeti és kertépítészeti értékei 1867-1950. Diplomanunka, 2010.
 • Nagy-Baranyi Katalin: A magyarországi mezőgazdasági oktatás története a Fáy András Szakközépiskola történetének tükrében (pdf)
 • Nagy-Baranyi Katalin: A jezsuita szakképzés múltja és jelene (pdf)
 • Zsedényi Aladár: Vörös cserepek. Budapest, 1926.
 • Fáy István visszaemlékezései, hanganyag
 • Péczel folyóirat, 1904-1910, 1924-1930
 • Új Pécel folyóirat, 1935-1937
 • Mikola Anna: Pécel honismereti leírása, szakdolgozat, 1932 (pdf)
 • Historia Domus - A péceli Római Katolikus Egyházközség története (link)
 • Bory István: Pécel története, kézirat, pontos dátuma ismeretlen, 1920-as évek eleje
 • Forgács Gyulától Deme Lászlóig: dokumentumok a péceli református egyházközösség 20. századi történetéhez
 • Megyery Károly: Pécel monográfiája 1935-ből (In.: Falurajzok – Faluszociográfiai dolgozatok a 30-as évekből)
 • Nagy Péter: Pécel 40 - Az 1983-as bajnoki és kupagyőzelem. 2023. (pdf)

 

Függelék: Oklevéltár Pécel régebbi történetéhez (készítette Szűcs Barbara) - pdf

Letöltés: az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)

Javasolt link: –