Szemere Pál Pécelhez kötődő életműve

Szemere Pál Pécelhez kötődő életműve

Az érték megnevezése: Szemere Pál Pécelhez kötődő életműve, különös tekintettel a Felelet a Mondolatra című, Kölcsey Ferenccel közösen írt művére, nyelvújító és irodalompártoló tevékenységére, s életének színterére, a péceli Szemere Házra

 

Az érték rövid leírása: Szemere Pál nevét nem csak nyelvészként, hanem kritikusként és esztétaként, a fiatal költőnemzedék, legfőként pedig Petőfi patrónusaként, atyai barátjaként is beírta a magyar irodalomtudományba. Szemere többször átépített szülő- és lakóháza nem elsősorban építészeti értékei, hanem a hozzá fűződő irodalmi hagyományok alapján kapcsolódik nemzeti történelmünk egyik kiemelkedő  korszakához.

Az érték szerepel a megyei értéktárban is.

Letöltés: az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)

Javasolt link: –