A péceli Száraz hegy

A péceli Száraz hegy

Az érték megnevezése: A péceli Száraz hegy, annak növény- és állatvilága

Az érték helye: a péceli Történelmi Nemzeti Emlékpark szomszédságában található gyepes-erdős terület.

 

Az érték rövid leírása: A Gödöllői Dombvidék legnyugatibb találkozása a síksági, többnyire mezőgazdasági területekkel. A néhány száz méterre húzódó Gödöllői Tájvédelmi Körzettől teljesen elkülönülve, a dombvidék geológiai karakterét megán viselve, számos védett növény és állatfaj élőhelye a kb. 30 hektáros magaslat. Tengerszint feletti magassága 219 méter.

Az alapkőzet homok illetve löszös-homok. A terület magán viseli a sok évszázados intenzív mezőgazdasági hasznosítás nyomait, annak minden hátrányával együtt. A mély vízmosások mentén tájidegen fafajoka (nyugati ostorfa, fehér akác) cserélték az őshonos tölgyeseket, a gyepek egy részét pedig felszántották. Ennek ellenére a tájidegen fafajú fás növénytársulások gyepszintjének növényfajtái elárulják, milyen is volt valójában ez a dombvidék perem. Ezek az erdőspusztagyepek (sztyeprétek) egyes növényfajok esetében jelentős méretű védett növény állományokat őriztek meg.

Letöltés: az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)

Javasolt link: –