Bezárt

A Ráday-kastély Pécel legfontosabb értéke. A barokk épületegyüttes kiemelt kulturális örökség, egyben rendezvény helyszín is. Helyi előadóművészek, képzőművészek léptek fel rendszeresen az elmúlt években a kastély dísztermében, a kertben, vagy az egy évtizede felújított Márványistállóban. Helyi civil szervezetek tudományos konferenciákat is szerveztek a Ráday és Kelecsényi családokra emlékezve.

A kastélyt a megnövekedett költségekre hivatkozva zárták be. Közben egy új törvénytervezet is megjelent, ami új módon szabályozza a kastélyok magánjogi szereplőknek történő átadását.

Az Értéktár Bizottság több helyen is jelezte:

– Addig, amíg a kastély nem talál „új gazdára” (akár az új törvénytervezet szerint), maradjon nyitva.

– Ha az állam valóban nem akarja már üzemeltetni az épületet, akkor a helyi civil szereplőknek, önkormányzatnak is legyen beleszólása abba, hogy ki, milyen célra használhatja a a jövőben a kastélyt.

 

A fontosabb mérföldkövek (időrendben fordítva):

2024. június 18. – A Parlament elfogadta és a Magyar Közlönyben megjelent A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvény. A törvény a korábban megismert tervezethet képest némileg módosult, de a lényeg változatlan: „magánjogi szereplők” tulajdonba vehetik a törvényben mellékletében rögzített műemlékeket. A melléklet tartalmazza a Ráday-kastélyt is. A megjelölt helyrajzi szám ugyanakkor csak a főépületre („kivett kastély”) vonatkozik, azaz a kapcsolódó Márványistálló nem kerülhet így „magánjogi szereplő” tulajdonába.

2023. október 12. – Érdemi egyeztetések kezdődtek az önkormányzat és a minisztérium között. Az önkormányzat hivatalos tájékoztatása szerint: „… az Építési és Közlekedési Minisztérium Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága helyszínbejárással egybekötött egyeztetést hívott össze, amelyre hivatalos volt Önkormányzatunk részéről Horváth Tibor polgármester, Sarlós Imre alpolgármester, Garamszegi Zsolt önkormányzati képviselő és a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. illetékesei. Az egyeztetésen elhangzottak a kastély állagának megőrzésével kapcsolatos tervek és megvalósítási lehetőségek, a kastély kertjének közparkká alakítása, valamint az újra nyitás lehetősége, melyben a Pécel Város Önkormányzata is partner lehet 2024 év tavaszától. A tárgyalások még az elején tartanak, de bízunk a pozitív továbblépésben. Két hét múlva folytatódnak az egyeztetések.”

2023. szeptember 17. – Az Építési és Közlekedési Minisztériumnak ismételten elküldtük a levelet a korábban küldött levelet.

2023. augusztus 2. – Levelet írtunk Dr. Lázár János miniszter úrnak (Építési és Közlekedési Minisztérium), melyben információkat kértünk, hogy megismerjük a kastély teljes vagy részleges átvételének lehetőségeit. Válasz még nem érkezett.

2023. július 20. – Elkészült az online felmérés eredményeinek összegzése. A részletes adatok ismertetése itt letölthető (pdf)

2023. július 14. – Online kérdőíves felmérés indítottunk a radaykastely.hu oldalon.

2023. június 28. – Elkészült a radaykastely.hu honlap, amin keresztül szeretnénk informálni az érdeklődőket a kastély helyzetéről és az oldalon keresztül várunk visszajelzéseket, támogatásokat is.

2023. június 1. – A kastélyok átadásának új szabályait rögzítő törvénytervezet társadalmi egyeztetésére hagyott rendkívül rövid időszakban jeleztük az észrevételeinket, módosítási javaslatainkat (pdf).

2023. május 25. – A Bizottság javaslatot fogalmazott meg az önkormányzat felé, melyben kéri, hogy érdemben foglalkozzanak a kastély átvételének lehetőségével.

2023. május 11. – Több telefonos egyeztetés után írásban jeleztük a NÖF NKft. felé a kérést, hogy az augusztus 20-ai városi rendezvényhez és a Parnasszus Alapítvány októberre tervezett Ráday programjához még a biztosítsák a város számára a kastélyt. Egyedül a városi rendezvényt hagyták jóvá.

2023. május 8. – Személyesen is egyeztettünk dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselővel a lehetőségekről. Ígéretet tett, hogy jelentkezik ha van újabb információja.

2023. április 29. – Levélben kerestük meg a Ráday Gyűjtemény fenntartóját, a Magyarországi Református Egyházat, Balog Zoltán püspök urat. Választ egyelőre még nem kaptunk.

2023. április 27. – Levélben kerestük meg dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt.

2023. április 27. – Levélben kerestük meg a Ráday Gyűjtemény igazgatóját, aki a támogatásáról és „együttérzéséről” biztosított minket.

2023. április 27. – Először kerestük meg levélben a kastélyt fenntartó NÖF Nkft-t a kérdéseinkkel. Május 3-án rövid válaszban jelezték, hogy a „megnövekedett költségek” miatt kellett bezárni a kastélyt, és hogy ha „a helyi lokálpatrióta, kastélyért aggódó közösség tevékenyen kívánna részt venni a kastély működtetésében, úgy a jogszabályok adta lehetőségek szerint a vagyonkezelésbe vétel valósulhatna meg.

2023. április 20. – Bezárt a kastély.