Református templom

Református templom

Az érték megnevezése: Református templom, Pécel

Az érték helye: Pécel, Kossuth tér 11.

 

Az érték rövid leírása: A péceli református templom ikonikus helye a településhez kapcsolódó vallási-társadalmi és kulturális hagyományoknak, melyet Pécelen a Ráday-, Szemere-, Fáy családok s a hozzájuk kapcsolódó egyházi-irodalmi körök teremtettek és éltettek majd két évszázadon keresztül. Mindhárom család református, többen közülük Pécelen is viseltek egyházi tisztséget, s a Rádayak mellett a másik két családnak is voltak péceli birtokai.

A református gyökerű középbirtokosi-nemesi társadalmi közösség a vallásszabadság és nemzeti függetlenség eszméit éltette a vallási, nyelvi és irodalmi kultúra ápolásával, pártolásával, s tevékenysége a helyi lakosság azonosságtudatának kialakulásához is hozzájárult. Tevékenységükben a péceli református egyházközség, illetve az irodalmi-nyelvi mozgalmak pártolása, segítése egységet alkotott, kiegészülve később a reformmozgalom kulturális és gazdasági törekvéseiben való alkotó részvétellel.

Letöltés: az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)

Javasolt link: –

Barabás Csaba felvétele a Ráday kastélyról és a református templomról

Régen és most. Forrás: Varró István