A Gödöllői Tájvédelmi Körzet és az ex lege védett tőzegláp és füzes-nyáros társulás

A Gödöllői Tájvédelmi Körzet és az ex lege védett tőzegláp és füzes-nyáros társulás

Az érték megnevezése: Országos jelentőségű védett terület a Gödöllői Tájvédelmi Körzet és az ex lege védett, vizes élőhelyként számon tartott értékes tőzegláp és a hozzá tartozó füzes-nyáras társulás Pécelen, a Rákos-patak mellett.

Az érték helye: A védelem alatt álló terület helyrajzi számai: 0299a, 0299b, 0301/1, 0301/2a, 0301/2b, 0302/1, 0302/2, 0303/2a, 0303/2b, 0303/2c, 0303/2d, 0303/3, 0303/4, 0303/5, 0304/1, 0305/2g, 0305/2h, 0305/2j, 0305/13, 0305/14, 0305/15, 0305/16, 0305/17.

  1. a Rákos-patak mellett található nádas területek,
  2. az Újtelep völgyeiben lévő domboldalak löszgyep vegetációja,
  3. az északias kitettségű lejtők, valamint az eróziós mélyedések jobb vízellátottságú lejtőin lévő pusztai csenkeszes sztyepprét,
  4. a délies kitettségű völgyoldalak löszgyep vegetációja az Erdey-dűlőn,
  5. a Túzberki-erdő Pécelre eső területén lévő honos mezei-juharos-tölgyes erdő foltocska.

 

Az érték rövid leírása: A Rákos-patak mentén ez a lápterület az utolsó, amit még nem bányásztak ki, nem pusztítottak el. Gazdag növény és állatvilágot rejtő nedves rétek, élőhelyek. A helyi löszvidék és vegetációja az egész Tájvédelmi Körzetben egyedülálló. Fokozott védelmük továbbra is indokolt.

A felsorolt területeket a környezetvédelmi miniszter 4/1990. (VI.18.) KöM sz. rendelete, valamintPécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú rendelete Pécel Város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról egyaránt fokozottan védettnek minősíti.

Letöltés: az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)

Javasolt link: –