Varga Mihály

Varga Mihály

Az érték megnevezése: Varga Mihály életműve, különös tekintettel Pécel története a régi időktől 1945-ig (Pécel, 2000) c. művére

 

Az érték rövid leírása: Varga Mihály könyve a szerző sok évtizedes helytörténeti gyűjtőmunkájának dokumentuma, voltaképpen forrásgyűjtemény Pécel történetének tanulmányozásához. Az eredeti forrásokat: okleveleket, jegyzőkönyveket, hírlapi cikkeket a kötet többnyire teljes terjedelemben, néhány esetben szemelvényesen közli. Külön értéket reprezentál a két utolsó fejezet, a IX.: Pécel és a magyar irodalom és a X.: Pécel babérleveles adattára, ez utóbbi néhány, Pécelen egykor élt író, költő, tudós rövid életrajzát tartalmazza.

Letöltés: az érték bemutatásához készült előterjesztés letöltése teljes terjedelmében, mellékletekkel (pdf)

Javasolt link: –